עמוד ראשי / אמהות / אמונה ומודעות / מחשבות של אמת – דרך האמת

מחשבות של אמת – דרך האמת

האדמו"ר עטרת ראשנו רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מחשבות של אמת emush

אחד מן הצדיקים הגדולים עמד בחלון ביתו ביום גשום מאוד. והנה רואה אדם עובר ליד ביתו, עצר אותו וקרא לו להכנס לביתו, כשנכנס, שאל אותו הצדיק; אם תמצא תיק מלא בשטרות של כסף, האם תחזירו לבעליו או לא?, אמר האדם; בודאי, איך שאמצא כזה דבר אעשה את הכל להשיב הכסף לבעליו. שלחו הצדיק והמשיך להסתכל מן החלון, הנה אדם שני עובר, עצרו הצדיק וקרא לו להיכנס לתוך ביתו. כשנכנס, שאלו הצדיק את אותה שאלה, אם תמצא תיק מלא בכסף, מה תעשה עימו?. אמר האדם: אני לא אשקר, אני אקח את זה לעצמי, פרנסתי דוחקת אותי מאוד ודבר זה יעזור לי מאוד לפרנסה. שלחו הצדיק והנה עובר אדם שלישי ואף לו קרא הצדיק ושאל אותו; אם תמצא תיק מלא בכסף, מה תעשה עימו?. ענה האדם: איני יודע, אני מתפלל להקב"ה שיתן לי כח לגבור על יצרי, זוהי תפילת חיי, לעמוד כנגד יצר הרע ולא ליפול ליצרי. כששמע זה הצדיק שמח שמחה גדולה מאוד ואמר זה תשובה אמיתית ונכונה. וזהו יסוד גדול בחיים, יש אדם שצועק מיד, אני אעמוד, אני אעשה, אני אפעל, אך אל לנו להתפעל מן הממהרים והמזדרזים, עם ההבטחות, הרבה כאלו זה תשובות של התלהבות ושל רצונות, אך המרחק בין ההתלהבות והרצונות לבין המציאות היא גדולה מאוד מאוד. גם עפרון אמר לאברהם אבינו, כאשר רצה אברהם לקנות את מערת המכפלה קבר לשרה, שיתן לו את המערה בחינם ובסוף ביקש 400 שקל כסף עובר לסוחר, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. ההתלהבות, הרבה פעמים היא מסוכנת ומטעה.

וידוע המעשה של רב חיים וולוז'ין, שהוא המייסד של עולם הישיבות, כשהלך לרבו הגאון מוילנא וביקש ממנו ברכה ועצה להקים את הישיבה המחודשת שזו היא הישיבות בסדר של היום, דחה אותו הגאון מוילנא ולא התיר לו לפתוח את הישיבה בראשונה. הצטער רב חיים מוולוז'ין, אך הוא היה עושה דברי רבו, אחרי זמן שוב הלך וביקש להקים את הישיבה, שוב דחה אותו ושוב יצא בלי מבוקשו בידו. עבר זמן ושוב בא עם אותו עצה להקים עולם ישיבות, ענה לו הגאון מוילנא; כן, תקים את הישיבה אשר אמרת. הקשה רבי חיים מוולוזלין; מדוע דחית אותנו זה כמה פעמים ופתאום כן התרת לנו להקים את הישיבה?!, ענה הגאון ואמר; פעם ראשונה אולי זה התלהבות של יצר הרע ואז זה היה נופל מהר, לכן דחיתי אותך. פעם שניה ראיתי שאתה מאוד רוצה, אך עדין אולי זה עצת יצר הרע. וכן כמה פעמים אשר עמדת איתן וכו', סימן שזה דבר אמיתי ביותר ומשמים ולכן התרתי לך להקים את הישיבה הקדושה. אחרי שרואים שההתלהבות ירדה ואדם עושה דבר שכלי ולא מברק או מכאב עושה את דברו, מורה על דבר אמיתי מנפש חפצה.

האדם השני, מיד אמר שיקח לעצמו את המציאה זה, אדם אשר טועה בצורה ברורה וביום מן הימים ישוב מן דרכו הרעה.
האדם השלישי שאומר; אני מתפלל, אני אשתדל, זה דרך האמיתית "אל תאמין בעצמך עד יום מותך", " קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה' ", אל תסיק מסקנות מהר בשום עניין, הפזיזות דבר גרוע ביותר, וההרס והחורבן שבא לעולם מן הפזיזות קשה וחמור ביותר, כאשר האדם אומר דבר ומקבל על עצמו דבר, צריך ליהיות שלם עם הדבר בצורה בהירה וברורה ולא לעשות דבר ולהצטער ממנו ולחפש פרצות איך להתיר לעצמך ולצאת מן הדבר אשר קיבלת על עצמך, "נשבעתי ואקיימה", מה שנשבעת תקיים "מוצא פיך תשמור".

לכן התורה נותנת לנו בחיים דברים אשר מטרתם לעצור את האדם בכדי לחשוב ולא לעשות דברים בפזיזות. כך מצאנו, גט של כהן, הוא לא כשאר גיטין של ישראל ונבאר הדברים, גט פשוט של ישראל הוא בן 12 שורות והגמרא במסכת גיטין מרחיבה למה 12 שורות או שג' – ט' ביחד זה 12, או שבכל התורה אין את המילים ג-ט אחד ליד השני ועוד סיבות רבות נאמרו במפרשים. ולכהן הצורה של הגט שונה, בשעה שכהן כותב לאשתו גט רושמים שורה ראשונה מקפלים אותה ותופרים אותה וכך כל המשך השורות כותבים שורה ומקפלים ותופרים, ומדוע? אלא, כהן שגירש את אשתו, אסורה עליו משום שכהן אסור בגרושה, לכן חוששים שמא כעס על אשתו ואין ליבו שלם לגט זה וכל מעשיו הם מדחפים וכעסים ואחרי שיתן הגט, יצטער. לכן נותנים את המרחב של הזמן הזה בכדי שהכעסים יעברו והצער ירד אף במעט ואז יחזור בו ולא יתן את הגט לאשתו.
וכך עוד ראיות רבות בתורתנו הקדושה שהעצירה אף לרגע מורידה את ההתלהבות ומביאה את האדם לחשוב מחשבה עמוקה ונכונה בכל דרכיו.
ה' יזכה אותנו לחשוב מחשבות של אמת ולא להסיק מסקנות מן התלהבות ולהיות שלמים בדרכנו דרך האמת.

השאר תגובה

האימייל שלך לא יפורסם.

גלול למעלה