עמוד ראשי / אמהות / אמונה ומודעות / אמונה – קריאת תהילים – פתיחת שערי שמיים

אמונה – קריאת תהילים – פתיחת שערי שמיים

תהילים emush מאת – שובה ישראל – הצדיק הרב פינטו – המייל היומי

יש בליבנו התרגשות ורוממות הנפש גדולה ביותר, מרגישים באויר שיש שמחה מרובה בשמים מהקבלה אשר קיבלנו ברוב עם הדרת מלך, חיזוק קריאת כל הספר תהילים בשבת הבאה עלינו לטובה. בע"ה עד כי יבא משיח צידקנו, אשר בא נבוא בזכויות מרובות, ואחת מהם הזכות שבכל שנה פרשת בלק, אלפים ורבבות בכל העולם כולו מסיימים את ספר התהילים ועושים נחת רוח ליוצרינו. וידוע סגולה להוושע בבנים, לסיים כל הספר תהילים ברצף אחד, וכן סגולה לזיווג, לסיים את התהילים ברצף אחד וכן סגולה לפרנסה, לסיים את התהילים בפעם אחת. ועוד בשבת קודש, אשר רבנו הבן איש חי פסק ואמר, שכל שעה לימוד תורה ביום השבת מעלתה כאלף שעות בשאר ימות השבוע וברוב עם ובשבת, אשר בה נהפכו הקללות לברכות. וידועים דברי רבנו האר"י הקדוש שעל תפילה יש שכר של תפילה ועל לימוד תורה יש שכר של לימוד תורה, אך על תהילים יש גם שכר של תפילה וגם שכר של לימוד תורה. ופה אצלנו השכר כפול ומכופל. ויותר מכך יודעים אנו בחוש שנראה עוד השבוע בטוב ה' ובניצני אור וישועה ונזכה לפקוח עיניים לראות את האמת.

והנה בכל פעם אשר מקבלים על עצמנו לסיים את התהילים, חוץ מן התיקון הנפש אשר ניהיה דבר דבר יום ויומו, מרגישים אנו בנפשנו כמו אדם אשר נמצא בחדר ורוצה לישון, אך אינו יכול להרדם משום שישנו כלי המשמיע שירים משירים שונים, בלחנים לא נוחים וברעשים לא רגילים. האדם רוצה שקט, רוצה לעצור את זרם החיים ולשקוע בעצמו ולהתנתק מכל הרעשים האלו, אך הרעש והשירים והדיבורים הריקים והלא מובנים ולא מענינים, לא נותנים לו לעצור ולחשוב ולישון. כך החיים, רעשים מסוגים שונים, פעמים המחשבות נראות מענינות ונכונות ורצויות והאדם שוקע בהם, אך כלום לא יוצא ממנם והעיקר הם מונעים מהאדם לישון ולדבר בעצמו.ויותר קשה, כאשר האדם שומע דברים ריקים ולא מובנים המטרידים את הנשמה, כך חיי האדם כסוס שוטף במלחמה, רוצה לעצור את הזרם הלא נוח, אך אין לו כוחות לעצור ולא יודע איך עוצרים את הרעש הזה.

התהילים, יש להם כח לעצור את כל הזרם, הרעש, הסערות הגדולות העוברים על הנפש ואחרי שמכבים את הרעש הזה, הנפש מבינה יותר ומקבלת יותר ויודעת את אשר צריכה לדעת. הנה מלבד הכוחות הסגולות בקריאת התהילים, התהילים מביא מזור לנפשנו. ואף שיאמר האדם, הנה אני קורא את התהילים ומרגיש יובש גדול וחוסר הבנה וחוסר חיות, מובא בספרים הקדושים שמספר גדול כמיליון וכו', זה הרבה אפסים ועוד אחד וכך המספר ניהיה מליון, כך הרבה תפילות ודברים שנראים יבשים וכאפסים, מתחברים ומתאספים וכאשר באה תפילה אחת טובה, עם חיות, הכל מתחבר ומצטרף וניהיה סכום וכח גדול כמליון או יותר.

והבאנו כמה פעמים, לדעת להדליק ולכבות זה פשוט, אך צריך לדעת איך מדליקים ומכבים, הנה כאשר יצא לעולם החשמל, לא כולם ידעו ושמעו על דבר גדול זה רק העשירים הגדולים והמיוחסים ביותר. באחד הימים, הגיע אל אחד העשירים והמיוחסים בעיר וילנא איש חשוב אשר עדיין לא התוודע לעינין החשמל, ישב אצל מארחו החשוב אכל ושתה ודיברו על כל העינינים אשר היו עומדים לפניהם, בסוף היום לקח בעל הבית את ידידו המלומד אל אחד מן החדרים החשובים בבית ואמר לו זה, החדר אשר בו תתארח בימים הבאים, בזמן שהותך אצלי. שמח האורח על האירוח המופלא, הטוב לב וכו'. והנה כאשר סגר על עצמו את החדר וביקש לישון, חשב שאת האור מכבים עם מנורת שמן ואם היד, ניסה לכבות, אך האור לא כבה, ניסה בכל אופן עם האור לישון ולא עלה בידו, שוב ניסה לכבות את האור ולא הצליח, עלה על הכסא וניסה ברוח גדולה אשר הוציא מפיו לכבות את האור, אך האור לא נכבה. וכך עבר לילה ארוך מאוד וקשה על האורח, לבקש באמצע הלילה מן הבעל הבית לכבות את האור התבייש מאוד,

בבקר בשעת הסעודה עמד האורח לפני בעל הבית ובבושה פנה ואמר: ידידי החשוב, תסלח לי אך לילה שלם ארוך וקשה עבר עלי עם האור ועדיין אני לא יודע איך לכבות אותו, אם יעבור עלי עוד לילה קשה כזה לא ישאר לי כח. שמע בעל הבית והסביר לו, שלא צריך לעלות על כסא ולא על מיטה ולא לעשות מאומה, מספיק רק ללחוץ בכפתור וכך כל האור המפריע התכבה ויהיה אפשר לישון שנת ישרים.

כך חיינו, לכל אדם יש את הרעש הגדול בשעת השינה ואת האור הגדול בזמן העייפות ואנו חושבים לכבות את האור וכן לכבות את הרעש, זה קשה ביותר, אך זוהי טעות קשה ביותר, צריך רק כפתור קטן לכבות את כל הצרות הגדולות של החיים שלנו, ככל שהבעיה נראית גדולה ביותר, כשנראה מה הפיתרון, נבין שהוא דבר קטן ביותר, שפותר את הדבר הגדול ביותר.
בכח התהילים לפתור את הרעש הגדול ולכבות את האור המפריע מאוד, בזמן המסויים. ובטוחים אנו שמצוה גוררת מצוה ושכר מצוה מצוה שנושפע שפע רב ונראה רפואה בנפשנו, ברוחנו והרבה מן הכאבים והקשיים יפוטרו לכל אחד ואחד מאיתנו.

הנה כל מי שקשור והולך בדרך ה' ובדרך הישיבה הקדושה, אשר הוא האור הפשוט והמאיר בדור הזה, מרגישים שעולים ומתקרבים לאבינו בשמים, מרגישים התעלות מיום ליום, משעה לשעה וכולם רואים ברכה מרובה בכל מעשה ידיהם וכל מי שזוכה ליהיות יחד באור של שבת קודש ובשיעורים הקדושים ומקפיד לקרא וללמוד בכל יום את הדבר תורה היומי, בונים יחד בנפש כח ועולם חדש וראיה אחרת על העולם כולו.
הימים הקשים אשר עברנו, בשלוש שנים האחרונות וביותר בשנה וחצי האחרונה, הוא מהקב"ה בניית הנפש וזכות להתעמק בעומק ובהבנת החיים, גם בצורות ובזמנים אחרים, כח להבין וכח להקשיב ולחכות עד הסוף ולהבין את הדברים בסופם ולא רק בהתחלה, האדם מזדרז ומסיק מסקנות, טוב יעשה אם יחכה מעט.

ישנו מעשה אשר אנו זוכרים מול עיננו בכל עת וזמן, לפני כ17 שנים, היינו משתדלים ללכת בכל יום לחמישה עד עשרה מקומות, למסור שיעורים ולקרב ולהתקרב לאבינו שבשמים והיה יהודי תמים, אשר בליבנו אהבה מרובה לו, ימים רבים אשר למדנו הרבה מוסר מדברים קטנים ובכל זמן נזכרים וזוכרים, באחד הימים נסענו לשיעור בעיר רחוקה והנה פתאום שוטר מסמן לנו בדרך, הנהג התמים פחד פחד גדול ואיבד את כל מה שיש, עצר וירד לשוטר בכה וצועק ומתלונן ומתנצל: מדוע אתה עוצר אותי?, לא נסעתי מהר?, השוטר התחיל לומר: אדוני… והוא, הנהג ממשיך לבכות ולצעוק: אני מתקומם על זה שאתה מפחיד אזרח בצורה כזאת ,השוטר מנסה לומר עוד מילה: הירגע… והנהג בוכה: איך אני ארגע ואתה רוצה לקחת לי את הרישיון ולתת לי כנס. עצר השוטר בצעקה גדולה ואמר לו: תירגע, אני רק עצרתי אותך לאמר לך שאין לך אויר בגלגלים של האוטו.

בכל זמן אנו חושבים על דבר זה, האדם לא רוצה לשמוע וזה אחת מן הבעיות הקשות של הדור הזה, רוצים לדבר ולהשמיע, אך לא רוצים לשמוע מה השני רוצה לומר, ב"ה משתדלים ללמוד וללמד לדעת לשמוע.
המעשים אשר עושים בישיבה הקדושה, גם סגוליים וגם גורמים לעצור ולעשות חשבון נפש ולא לצעוק לשוטר לפני שיודעים מה רוצה לומר לנו.
ה' יחזק ויושיע ובזכות תורתנו הקדושה ונזכה לישועה גדולה ולאור גדול.
ברכה והצלחה, שבת שלום
ושמחת עולם על ראשנו כל הימים.

————–

"למעלה מ-50 אלף כבר קיבלו על עצמם להצטרף"

השאר תגובה

האימייל שלך לא יפורסם.

גלול למעלה