על תיקון הנפש

תיקון הנפש emushמאת האדמו"ר עטרת ראשנו רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א המייל היומי

נכנסנו לחודש אשר מסמן את תחילת הימים הנוראים הממששים ובאים. תמוז דרשו דורשי רשומות; ז-מן ת-שובה מ-מש ו-בא. וזה כאדם אשר מקבל מכתב ראשון מבית משפט על משפט קשה וחמור, שעומד להיות לו, כך אנחנו בימים האלו, קיבלנו הודעה ראשונה על המשפט, על החיים, על הבריאות, לנו ,לבני ביתנו, למשפחתנו, לאהובינו וכן על הגשמיות משפט על הפרנסה. ומי שחכם ושומע שמשפט עומד להיות לו, מיד מכין עצמו עם הפרקליטים הטובים ביותר ומשתדל לישר את התנהגותו ואת מעשיו. לכן מימים אלו, צריכים להרגיש את הימים הנוראים העומדים על פתחנו. הנה חשבנו בשבת קודש לנסות ולהבין את נפש האדם ואת התנהגותו.וחשבנו לבאר ולומר על פי מעשה במלך גדול, אשר שמע שבאחד ממחוזות מלכותו, מתנהלת מלחמה קשה בין התושבים וכולם נלחמים בכולם, בלי סיבה אשר יכולה להצדיק את שפיכות הדמים והחורבן הגדול אשר נזרע
בחבל ארץ זאת, הרג יתומים אלמנות, הרס בתים, חורבן העיר וכו'.

הלך המלך לאחד מן הצדיקים והקדושים וביקש ממנו תפילה, עצה, דבר סגולי, אשר יכול לשנות את כל המצב הקשה המתחולל בחבל ארץ זאת, ישב אותו צדיק והכין כמין שלט אשר עליו דברים סגוליים, אשר כל מי שרואה אותם נכנס בליבו ראיה אמיתית על החיים וכאשר האדם יראה ראיה אמיתית ודאי כל המלחמות יפסקו והאמת והשלום יחזרו לשרור במקום מוכה זה.
והנה המלך כשקיבל שלט זה, שלח שליחים טובים ונאמנים לתלות אותו בכיכר העיר, כשתלו שלט זה, הנה פלא, תושבי המחוז נחלקו לכמה קבוצות:
קבוצה א': כשהיו עוברים ליד השלט, היו קדים קידה, מכבדים, אך לא מסתכלים וממהרים לעזוב את המקום.
קבוצה ב' של אנשים: אלו אנשים אשר נגד הדבר השמימי אשר שלח המלך ונלחמים בכל דרך שיורידו את הקמיעה הזה מכיכר העיר.
קבוצה ג': אלו אנשים אשר מכבדים את הדבר המיוחד הזה, אך טוענים שהעולם התקדם מאוד וזה לא דבר שיכלי וצריכים לשאוף קדימה בחיים ולא להסתכל אחורה.
קבוצה ד': אנשים אשר מאמינים בדבר המיוחד הזה והולכים בקר, צהריים וערב לראות ולהסתכל ולהתבשם מהאור הגדול.

והנה כך הם חיינו בעולם הזה, ישנם אנשים אשר התורה ודרך ה' יקר מאוד לליבם ומכבדים מאוד את התורה והמצוות, אך משתדלים להתרחק מאוד מכל דבר של תורה, ודאי חוץ מימים נוראים ולויות ובריתות, וכל הקשר שלהם נשאר קרוב מאוד לה', אך בלב בלבד.

קבוצה ב': אלו הלוחמים בכל כח בדרך התורה, בלי להבין, בלי לדעת מהי דרך התורה, מסיקים מסקנות מכמה אנשי שוליים אשר הם מרעישים כמי שהתורה היא נחלת אבותיהם ובהם נתפסים ומסיקים מסקנות.
קבוצה ג': מכבדים את התורה מאוד, אך העולם התקדם והכל השתנה ואיך דברים עתיקים שנאמרו לפני אלפי שנים יכולים לקבוע ולהשפיע עליהם.
קבוצה ד': אלו יראי ה' אשר עם כל מה ששומעים ורואים, תמיד נשארים נאמנים לדרכם לדרך ה', משקימים בוקר וצהריים וערב בתמימות בדרכם, דרך ה'.
וכשנתעמק נמצא שבכל עת וזמן יש את החילוק הזה, כמו שמובא בחז"ל: כשעמדו בני ישראל על ים סוף, נחלקו בני ישראל לכמה מחנות, מחנה אחד אמר נלך ונלחם עם המצריים, מחנה שני אמר נברח למדבר, מחנה אחר אמר ניכנע למצרים ומחנה אחד אמר נלך באמונה בה' ובסוף ודאי ננצח, הבוטח בה' חסד יסובבנו.

וכך מצאנו בדור ההפלגה, כאשר עמדו וביקשו יושבי הארץ לבנות מגדל ולעלות לשמים, ישבו מנהיגי הכופרים ומורדי המרד באלוקים וטכסו עצה, איך אנו יכולים לאסוף את כל יושבי הארץ שיתאספו וילכו איתנו במהלך זה ולא ניתקל בהתנגדויות או אפילו הפרעה מעשית לבנות את המגדל ולעלות לשמים, אחרי דין ודברים ארוך, החליטו אותם רשעים לבנות כמה קבוצות בתוכם בכדי שכולם יאמינו וילכו בדרכם, קבוצה א': הייתה קבוצה של אנשים אשר כל מטרתם בחיים היא מלחמות ומריבות, אפילו בלי שום סיבה, בראש הקבוצה העמידו לוחם גדול אשר צעק ואמר: מי רוצה להצטרף אלי, הולכים למלחמה, לא משנה מה ומי כל שוחרי המלחמות הלכו עימו.
קבוצה ב': העמידו אנשים ספקנים, מי ברא את העולם, אולי משהו אחר ח"ו, לכן אנו רוצים לעלות לשמים לחקור מי עומד ברומו של עולם ולראות איך מחליט את ההחלטות וכו'.
קבוצה ג': העמידו "צדיק" גדול אשר אמר, העולם כל כך גדול וקשה לנהל אותו, אנו נעלה לשמים ונעזור חס ושלום לאלוקים לנהל את עולמו. כך החיים בכל עניין וכל דבר התפלגות לכמה קבוצות.
ולכן, אנו צריכים לדעת, שזה דרך העולם, ולהשתדל בכל עת וזמן להיות מן הקבוצות אשר יראת ה' עומדת בראשם. ויזהר האדם כי כאשר נדבק בסוג אחר של קבוצה, קשה מאוד לצאת מהלחץ החברתי, וזה נקרא בפי חז"ל; עול הרעיון, הרעיון והדרך נהיים כעול על צוארו אשר קשה לאדם להתנתק מן העול הזה וניהיה האדם משועבד לחברה ולדרך.
לכן הקב"ה נתן לנו את הזמן הזה, מחודש תמוז, זמן תשובה ממשש ובא ואחר כן אב ר"ת אלול בא ואחרי כן א-לול ב-א למצוא את הדרך הנכונה, ובשאר הזמן ללכת להיות חלק ממנה.

ה' יעזרנו על דבר כבוד שמו ויתן כח להמשיך בדרך אשר יסדו לנו אבותינו הקדושים, לא נסור ימין או שמאל, ונשתדל בכל כח לעשות נחת רוח ליוצרנו.
אנו רואים בחוש שבשבועות האלו הישיבות הקדושות בחיזוק גדול, ומה שנמצא מול עיני, כולם זה יראת ה', חסד ומעשים טובים.
כולם אהובים, כולם חביבים, נחזק עצמנו ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.
ישתדלו בכל כח לחזק תיקון הנפש וה' יזכנו לתיקון נפשנו בימים האלו.

תגובה אחת

  1. מעניים מאוד. תודה רבה!

השאר תגובה

האימייל שלך לא יפורסם.

גלול למעלה