הרכישה בוצעה בהצלחה, נשלחה אלייך חשבונית למייל
לפרטים נוספים על הרכישה היכנסו לאתר המוצר www.piko.co.il במייל: info@piko.co.il בטלפון: 08-670-7170